LOGE DEUGD EN IJVER
NR. 27 HARLINGEN

Bijeenkomsten

De Loge Deugd en IJver heeft wekelijkse bijeenkomsten in hun gebouw De Gouden Engel op dinsdagavond. Het wordt verwacht dat leden aanwezig zijn bij deze bijeenkomsten, die bestaan uit twee soorten: de rituele bijeenkomst en de comparitie. Bij de rituele bijeenkomst vinden rituelen plaats in formele kleding en bij de comparitie vindt er een korte presentatie of lezing plaats. Na de presentatie vinden er gedachtewisselingen plaats tussen de leden, die besloten zijn om een open gedachtewisseling te bevorderen. Misverstanden hebben geleid tot het idee dat de vrijmetselarij een geheime organisatie is, maar dit komt door de privacy van leden die hoog in het vaandel staat.

Nederlandse Orde van Vrijmetselaren

De Orde van Vrijmetselaren in het Koninkrijk der Nederlanden is een vereniging van vrijmetselaarsloges in Nederland die al meer dan 250 jaar bestaat en deel uitmaakt van een mondiale organisatie. Leden van de Nederlandse loges hebben toegang tot loges over de hele wereld. Informatie over de Orde en de vrijmetselarij is beschikbaar op hun Nederlandse Orde van Vrijmetselarenwebsite.

Een schat aan informatie over de Orde is te vinden op de website .