LOGE DEUGD EN IJVER
NR. 27 HARLINGEN

ANBI status

Dagelijks bestuur van de loge:
Voorzitter: P. T. Allersma
Secretaris: Ph. Meerloo
Penningmeester: P. van Heese

Adres:
Loge Deugd en IJver
Lanen 28
8861 CD Harlingen

Kvk no.: 40.000.636

RSINno.: 003904519

Download 2023 Standaardformulier Publicatieplicht Vrijmetselaarsloges

Download 2023 Financieel overzicht Loge Deugd en IJver